Máy đào lỗ gieo hạt cơ học Avers-Agro Seeder disc-anchor Green Plains TSM PRO 2.5 mới

PDF
máy đào lỗ gieo hạt cơ học Avers-Agro Seeder disc-anchor Green Plains TSM PRO 2.5 mới
máy đào lỗ gieo hạt cơ học Avers-Agro Seeder disc-anchor Green Plains TSM PRO 2.5 mới
máy đào lỗ gieo hạt cơ học Avers-Agro Seeder disc-anchor Green Plains TSM PRO 2.5 mới hình ảnh 2
máy đào lỗ gieo hạt cơ học Avers-Agro Seeder disc-anchor Green Plains TSM PRO 2.5 mới hình ảnh 3
Quan tâm đến quảng cáo?
1/3
PDF
Giá:
yêu cầu
Hỏi về giá
Liên hệ với người bán
Thương hiệu:  Avers-Agro
Mẫu:  Seeder disc-anchor Green Plains TSM PRO 2.5
Loại:  máy đào lỗ gieo hạt cơ học
Địa điểm:  Ukraine m.Dnipro
Đặt vào:  29 thg 4, 2024
ID hàng hoá của người bán:  10508
Tình trạng
Tình trạng:  mới

Thêm chi tiết — Máy đào lỗ gieo hạt cơ học Avers-Agro Seeder disc-anchor Green Plains TSM PRO 2.5 mới

Tiếng Nga
Designed for direct sowing of grain of all types, as well as for work on the classic technology, mini-till and no-till.
Type ... mechanical
Aggregation method ... semi-mounted
Productivity at a speed of 10 km / h, ha / h ... 2.5
Transport height, m ​​... 3
Transport width, m ... 2.65
Transport length, m ... 7.05
Working width, m ... 2.5
Seeder weight (unloaded), t ... 3.4
Number of coulters, pcs ... 10
Number of rows of coulters, pcs ... 2
Distance between coulters, mm ... 250
Required tractor power, hp ... 80
Working speed, km / h ... 7-10
Transport speed, km / h ... 20
The minimum number of pairs of tractor hydraulic outlets, pcs ... 1
Tractor hydraulic pressure, bar ... 180
Hopper capacity 60/40:
Seeds, l ... 480
Fertilizers, l ... 320
Application rate:
Seed min / max, kg / ha ... 50/300
Fertilizers min / max, kg / ha ... 50/300
Depth of seed / fertilizer application, mm ... 20-100
Designed for use in direct seeders, as well as for work on the technology of mini-till and no-till.
The coulter is equipped with a cutting disc that cuts crop residues and plant roots located in the surface soil layer.
Support wheels are installed next to the cutting disk, which, in addition to copying the field microrelief, press the crop residues, facilitating their cutting, and compact the soil surface, which allows the anchor to prepare a neat groove with less soil loosening.
Following the anchor, there is a plastic seed and fertilizer compactor, which tightly presses the seeds to the bottom of the groove, ensuring their guaranteed contact with moist soil.
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!

Các quảng cáo tương tự