Đặt chỗ quảng cáo
Agronetto là chợ trực tuyến chuyên biệt về máy móc, thiết bị và phụ tùng và sản xuất nông nghiệp
4 triệu khách hàng mỗi tháng
80 nghìn xe được bán mỗi tháng
6.400 công ty bán trang thiết bị hàng ngày
22 năm trên thị trường
Bán thiết bị nông trại qua Agronetto!