Ritchie Bros  B.V.
Ritchie Bros B.V.
Trong kho: 394 quảng cáo
10 năm tại Agronetto
66 năm trên thị trường
Địa chỉ đã được kiểm tra
Số điện thoại đã được kiểm tra
Trong kho: 394 quảng cáo
10 năm tại Agronetto
66 năm trên thị trường

Máy phun thuốc vận hành bằng tay Gloria TYPE 10 Pressure Vessel để bán đấu giá

PDF
máy phun thuốc vận hành bằng tay Gloria TYPE 10 Pressure Vessel
máy phun thuốc vận hành bằng tay Gloria TYPE 10 Pressure Vessel
máy phun thuốc vận hành bằng tay Gloria TYPE 10 Pressure Vessel hình ảnh 2
máy phun thuốc vận hành bằng tay Gloria TYPE 10 Pressure Vessel hình ảnh 3
máy phun thuốc vận hành bằng tay Gloria TYPE 10 Pressure Vessel hình ảnh 4
máy phun thuốc vận hành bằng tay Gloria TYPE 10 Pressure Vessel hình ảnh 5
máy phun thuốc vận hành bằng tay Gloria TYPE 10 Pressure Vessel hình ảnh 6
máy phun thuốc vận hành bằng tay Gloria TYPE 10 Pressure Vessel hình ảnh 7
máy phun thuốc vận hành bằng tay Gloria TYPE 10 Pressure Vessel hình ảnh 8
máy phun thuốc vận hành bằng tay Gloria TYPE 10 Pressure Vessel hình ảnh 9
máy phun thuốc vận hành bằng tay Gloria TYPE 10 Pressure Vessel hình ảnh 10
Quan tâm đến quảng cáo?
1/10
PDF
Giá:
— (đấu giá)
đi tới đấu giá
Hỏi về giá
Liên hệ với người bán
Thương hiệu:  Gloria
Mẫu:  TYPE 10 Pressure Vessel
Năm sản xuất:  2017
Địa điểm:  Hà Lan RK Zevenbergen
Đặt vào:  29 thg 4, 2024
ID hàng hoá của người bán:  14703675
Đấu giá:  1
Ngày thực hiện:  2024-06-19
Ngày kết thúc:  2024-06-20
Đấu giá bắt đầu sau:  31 ngày 20:29
Tình trạng
Tình trạng:  đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
VIN:  Not Available
Màu sắc:  xám

Thêm chi tiết — Máy phun thuốc vận hành bằng tay Gloria TYPE 10 Pressure Vessel

Tiếng Anh
Pressure Vessel
*THIS LOT SOLD WITH: CARAT SL150 MISCELLANEOUS INDUSTRIAL - OTHER s/n: SL1502376
ALLRISK XS PLATFORMS SAFETY HARNASS SAFETY SUPPLIES s/n: 048520797291020
Closing Time: 2024-06-20 05:00:00 PM
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!