Euro Auctions ES
Euro Auctions ES
Trong kho: 1195 quảng cáo
6 năm tại Agronetto
Số điện thoại đã được kiểm tra
Trong kho: 1195 quảng cáo
6 năm tại Agronetto

Ghế Boss YY01 để bán đấu giá

PDF
ghế Boss YY01
ghế Boss YY01
ghế Boss YY01 hình ảnh 2
ghế Boss YY01 hình ảnh 3
ghế Boss YY01 hình ảnh 4
ghế Boss YY01 hình ảnh 5
ghế Boss YY01 hình ảnh 6
ghế Boss YY01 hình ảnh 7
ghế Boss YY01 hình ảnh 8
ghế Boss YY01 hình ảnh 9
ghế Boss YY01 hình ảnh 10
ghế Boss YY01 hình ảnh 11
ghế Boss YY01 hình ảnh 12
ghế Boss YY01 hình ảnh 13
ghế Boss YY01 hình ảnh 14
ghế Boss YY01 hình ảnh 15
ghế Boss YY01 hình ảnh 16
Quan tâm đến quảng cáo?
1/16
PDF
Giá:
— (đấu giá)
đi tới đấu giá
Hỏi về giá
Liên hệ với người bán
Loại:  ghế
Địa điểm:  Tây Ban Nha Zaragoza
Đặt vào:  29 thg 4, 2024
Agronetto ID:  MW39767
Đấu giá:  1
Ngày thực hiện:  2024-06-11 09:30
Ngày kết thúc:  2024-06-12 19:00
Đấu giá bắt đầu sau:  13 ngày 09:17
Tình trạng
Tình trạng:  mới

Thêm chi tiết — Ghế Boss YY01

Tiếng Tây Ban Nha
Unused Boss YY01 Black PVC Operator Seat with Seat Belt and Slide Rail / Asiento PVC con Cinturón de Seguridad y Carril Deslizante - 56616
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!