Bừa đĩa Fraugde Stubharve để bán đấu giá

PDF
bừa đĩa Fraugde Stubharve
bừa đĩa Fraugde Stubharve
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 2
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 3
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 4
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 5
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 6
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 7
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 8
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 9
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 10
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 11
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 12
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 13
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 14
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 15
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 16
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 17
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 18
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 19
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 20
bừa đĩa Fraugde Stubharve hình ảnh 21
Quan tâm đến quảng cáo?
1/21
PDF
Bắt đầu đấu thầu:
804,60 €
6.000 DKK
≈ 859,80 US$
đi tới đấu giá
Loại:  bừa đĩa
Khối lượng tịnh:  1500 kg
Địa điểm:  Đan Mạch Sønderjylland
Đặt vào:  nhiều hơn 1 tháng
Agronetto ID:  QW33783
Đấu giá:  1
Ngày thực hiện:  2024-04-24 20:57
Ngày kết thúc:  2024-04-25 09:26
Mô tả
Các kích thước tổng thể:  chiều dài - 2.25 m, chiều rộng - 2.25 m
Tình trạng
Tình trạng:  đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Bừa đĩa Fraugde Stubharve

Tiếng Anh
Make: Fraugde
Model: Stubharve
Note: - Med neddeler
Year: Unknown
Hours approx.: Unknown
Tires % good: 50
Width m: 2.25
Transport dim. (L x W x H) m: 2.25
Weight kg approx.: 1,500
Weight is estimated and non-binding: Yes
Is visually reviewed, but not fully tested in all functions: Yes
Visual condition (1-5) 5=best: 3
Technical condition (1-5) 5=best: 3
Categories:

Farm & Forest Equipment

,
 

Agricultural Equipment

See more photos and information - as well as other auctions on hiện liên lạc Fraugde Stubharve - Med neddeler
Fabrikat: Fraugde
Typ: Stubharve
Hinweis: - Med neddeler
Baujahr: Unbekannt
Stunden cirka: Unbekannt
Reifen % gut: 50
Breite m: 2.25
Transportmass (L x B x H) m: 2.25
Gewicht kg cirka: 1.500
Gewicht wird geschätzt und ist unverbindlich: Ja
Wird visuell überprüft, aber nicht in allen Funktionen vollständig getestet: Ja
Visuell Zustand (1-5) 5=am besten: 3
Technisch Zustand (1-5) 5=am besten: 3
Kategorien:

Landwirt & Forstmaschinen

,
 

Landmaschinen

Sehen Sie bitte mehr Fotos und Informationen – sowie weitere Auktionen auf hiện liên lạc Fraugde Stubharve - Med neddeler
Fabrikat: Fraugde
Model: Stubharve
Note: - Med neddeler
Årgang: Ubekendt
Timer ca.: Ubekendt
Dæk % gode: 50
Bredde m: 2.25
Transportmål (L x B x H) m: 2.25
Vægt kg ca.: 1.500
Vægt er estimeret og uforbindende: Ja
Er visuelt gennemgået, men ikke testet fuldt ud i alle funktioner: Ja
Visuel stand (1-5) 5=bedst: 3
Teknisk stand (1-5) 5=bedst: 3
Kategorier:

Landbrugs- & skovbrugsmaskiner

,
 

Landbrugsmaskiner
Fraugde stubharve med neddeler. 
Se flere billeder og informationer - samt andre auktioner hos hiện liên lạc Fraugde Stubharve - Med neddeler
Fabrikat: Fraugde
Modell: Stubharve
Anteckning: - Med neddeler
Årsmodell: Okänd
Timmar cirka: Okänd
Däck återstår %: 50
Bredd m: 2.25
Transportmått (L x B x H) m: 2.25
Vikt kg cirka: 1 500
Vikt är en utvärdering och är icke bindande: Ja
Visuellt granskad men inte testad helt i alla funktioner: Ja
Visuellt betyg (1-5) 5=bäst: 3
Tekniskt betyg (1-5) 5=bäst: 3
Kategorier:

Lantbruks- & skogsmaskiner

,
 

Lantbruksmaskiner

Se fler bilder och information - samt andra auktioner på hiện liên lạc Fraugde Stubharve - Med neddeler
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!

Các quảng cáo tương tự

Dal-Bo 130 940 € Bừa đĩa 1.3 m Latvia, Cēsis, Cēsu nov.
Strumyk 1.040 € Bừa đĩa 2022 cho máy kéo Ba Lan, Pacanów