Trục Dronningborg header dành cho máy gặt đập liên hợp Dronningborg D7000

PDF
trục Dronningborg header dành cho máy gặt đập liên hợp Dronningborg D7000
1/1
PDF
Giá:
yêu cầu
Hỏi về giá
Liên hệ với người bán
Loại:  trục
Địa điểm:  Đan Mạch Hemmet
Đặt vào:  nhiều hơn 1 tháng
ID hàng hoá của người bán:  CNT06814
Tình trạng
Tình trạng:  đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Trục Dronningborg header dành cho máy gặt đập liên hợp Dronningborg D7000

Tiếng Đan Mạch
mærke af køretøj: 14 foot Dronningborg D7000 header
Placering: HC02M02
Brugt forlagsaksel med reverserings dele fra et 14 fods Dronningborg D7000 skærebord. Reservedelsnummer: 28240034 - 28230201 - 28240037 - 28250093. Ring på 97375277 eller send en mail på hiện liên lạc for pris eller mere info.
Eng: Used publishing shaft with reversing parts from a 14 foot Dronningborg D7000 header. Spare part number: 28240034 - 28230201 - 28240037 - 28250093. Call 97375277 or send an email to hiện liên lạc for price or more info.
Deutsch: Gebrauchte Verlagswelle von einem 14 Fuß langen Dronningborg D7000 Schneidwerk. Ersatzteilnummer: 28240034 - 28230201 - 28240037 - 28250093. Rufen Sie 97375277 an oder senden Sie eine E-Mail an hiện liên lạc für den Preis oder weitere Informationen
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!

Các quảng cáo tương tự