Quảng cáo Phân vi sinh BLAUKORN 12-8-16 (+MgO+S) 25KG mới này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
Loại:  phân vi sinh
Địa điểm:  Ba Lan Sadówiec
Đặt vào:  nhiều hơn 1 tháng
Agronetto ID:  EF39307
Mô tả
Trọng lượng:  25 kg
Bao bì:  đóng gói