Máy xới gốc rạ Agro-Masz Gruber 3 m, AGRO-MASZ APR30 GLIBINA do 30 SM mới

PDF
máy xới gốc rạ Agro-Masz Gruber 3 m, AGRO-MASZ APR30 GLIBINA do 30 SM mới
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 2
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 3
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 4
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 5
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 6
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 7
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 8
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 9
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 10
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 11
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 12
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 13
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 14
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 15
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 16
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 17
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 18
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 19
máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới hình ảnh 20
Quan tâm đến quảng cáo?
1/20
PDF
9.200 €
Giá tổng, VAT – 20%
≈ 9.995 US$
≈ 254.200.000 ₫
7.666,67 €
Giá ròng
Liên hệ với người bán
Thương hiệu:  Agro-Masz
Loại:  máy xới gốc rạ
Năm sản xuất:  2024
Khối lượng tịnh:  1400 kg
Địa điểm:  Ukraine Lutsk
Đặt vào:  13 thg 5, 2024
Agronetto ID:  UD15545
Mô tả
Chiều rộng làm việc:  3 m
Độ sâu hoạt động:  300 mm
Công suất máy kéo cần thiết:  150 HP
Tình trạng
Tình trạng:  mới
Thêm chi tiết
Màu sắc:  đỏ

Thêm chi tiết — Máy xới gốc rạ Agro-Masz Грубер 3 м, AGRO-MASZ APR30 ГЛИБИНА до 30 СМ mới

Tiếng Ukraina
Предлагаем качественный стерневий культиватор AGRO-MASZ APR30.

Максимальная глубина обработки 30 см, при использовании лап 40 мм.
Для работы на глубине до 20 см достаточный вариант лап шириной 80 мм с подрезателями.

Рабочая ширина - 3 м
Вес - 1400 кг
Необходимая мощность трактора: 130-160 л.с.
Производительность: 2,1-3,0 га / ч
Количество лап - 10 шт.
Рессорный или гидравлический защиту
3 ряда рабочих органов
Ряд выравнивающих пружин 60 * 10 мм
Лапа 40 мм для глубокой обработки или 80 мм с подрезателями для обработки до 20 см

На агрегат без прикатывающие катка:

APR (лапа 80 мм с подрезателями) -8100 Евро
APR (лапа 40 мм без подрезателями) - 8850 Евро

Прикатывающие катки:

- трубчастий на 9 труб - 1100 Євро

- трубчастий на 12 труб - 1250 Євро

- вал Packer - 1900 Євро

- пружинний - 2400 Євро

- резиновий - 3150 Євро

- тандем струнно-трубчастий - 2100 Євро

- т-подібний - 2150 Євро

- дашковий - 2150 Євро

Дополнительные опции:

- гидравлический прижим катка (регулирование глубины) - 450 Евро
- габаритное освещение - 290 Евро

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПОЛЬША
ВСЯ ТЕХНИКА НОВАЯ
ГАРАНТИЯ - 1 ГОД.

Каждую единицу техники мы привозим к Вам, обязательно настраиваем и в дальнейшем обеспечиваем всеми необходимыми запчастями !!!

Больше товаров можете перелянуты на нашем сайте:

hiện liên lạc

ООО "ТБС-АГРО" - ОФИЦИЙНИЙНИЙ дилер AGRO-MASZ в Украине !!!
Пропонуємо якісний стерневий культиватор AGRO-MASZ APR30.

Максимальна глибина обробітку 30 см, за умов використання лап 40 мм.
Для роботи на глибині до 20 см достатній варіант лап шириною 80 мм з підрізачами.

Робоча ширина - 3 м
Вага - 1400 кг
Необхідна потужність трактора: 130-160 к.с.
Продуктивність: 2,1-3,0 га/год
Кількість лап - 10 шт.
Ресорний або гідравлічний захист
3 ряди робочих органів
Ряд вирівнюючих пружин 60*10 мм
Лапа 40 мм для глибокого обробітку або 80 мм з підрізачами для обробітку до 20 см

Ціна на агрегат без прикатуючого катка:

APR (лапа 80 мм з підрізачами) - 8100 Євро
APR (лапа 40 мм без підрізачів) - 8850 Євро

Прикатуючі катки:

- трубчастий на 9 труб - 1100 Євро

- трубчастий на 12 труб - 1250 Євро

- вал Packer - 1900 Євро

- пружинний - 2400 Євро

- резиновий - 3150 Євро

- тандем струнно-трубчастий - 2100 Євро

- т-подібний - 2150 Євро

- дашковий - 2150 Євро


Додаткові опції:

- гідравлічний прижим катка (регулювання глибини) - 400 Євро
- габаритне освітлення - 260 Євро

ВИРОБНИК: ПОЛЬЩА
ВСЯ ТЕХНІКА НОВА
ГАРАНТІЯ - 1 РІК.

Кожну одиницю техніки ми привозимо до Вас, обов'язково налаштовуємо та в подальшому забезпечуємо всіма необхідними запчастинами!!!

Більше товарів можете перелянути на нашому сайті:

hiện liên lạc

ТОВ "ТБС-АГРО" - ОФІЦІЙНИЙНИЙ дилер AGRO-MASZ в Україні !!!
Hiển thị toàn bộ nội dung mô tả
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!

Các quảng cáo tương tự