Máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000

PDF
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 2
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 3
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 4
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 5
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 6
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 7
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 8
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 9
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 10
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 11
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 12
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 13
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 14
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 15
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 16
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 17
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 18
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 19
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 20
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 21
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 22
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 23
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 24
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 25
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 26
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 27
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 28
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 29
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 30
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 31
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 32
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 33
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 34
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 35
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 36
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 37
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 38
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 39
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 40
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 41
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 42
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 43
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 44
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 45
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 46
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 47
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 48
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 49
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 50
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 51
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 52
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 53
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 54
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 55
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 56
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 57
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 58
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 59
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 60
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 61
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 62
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 63
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 64
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 65
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 66
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 67
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 68
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 69
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 70
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 71
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 72
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 73
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 74
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 75
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 76
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 77
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 78
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 79
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 80
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 81
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 82
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 83
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 84
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 85
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 86
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 87
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000 hình ảnh 88
Quan tâm đến quảng cáo?
1/88
PDF
21.700 €
Giá ròng
≈ 23.580 US$
≈ 599.600.000 ₫
Liên hệ với người bán
Thương hiệu:  Mercedes-Benz
Mẫu:  MB-Trac 1000
Loại:  máy kéo bánh lốp
Năm sản xuất:  1983
Thời gian hoạt động:  6731 m/giờ
Địa điểm:  Na Uy Oppland
Đặt vào:  28 thg 4, 2024
Agronetto ID:  PA36055
Động cơ
Nguồn điện:  100 HP (73.5 kW)
Trục
Cấu hình trục:  4x4
Tình trạng
Tình trạng:  đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz MB-Trac 1000

Tiếng Na Uy
Specifications
Net weight 4525
3 double hydraulic outlets front
2 double hydraulic outlets at the rear
600/55-26.5 tire dim all 4
Get the right front axle
Passenger seat
Description
MB-Trac 1000 for sale
Steinsvans is not included
Ready for delivery
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!

Các quảng cáo tương tự

Deutz D 6207 7.500 € Máy kéo bánh lốp 1981 7049 m/giờ Na Uy, Rogaland
Fendt 308 6.600 € Máy kéo bánh lốp 1981 Na Uy, Vestfold