Quảng cáo Máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4 này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Amazone ED 451 K Amazone ED 451 K 5.100 € Máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác 1999 4.5 m Đức, Meschede
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Amazone D9-30 Amazone D9-30 6.500 € Máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Đức, Werl-Oberbergstraße
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4
Đã bán
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4 hình ảnh 2
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4 hình ảnh 3
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4 hình ảnh 4
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4 hình ảnh 5
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4 hình ảnh 6
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4 hình ảnh 7
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4 hình ảnh 8
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4 hình ảnh 9
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4 hình ảnh 10
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4 hình ảnh 11
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4 hình ảnh 12
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4 hình ảnh 13
1/13
Thương hiệu:  Gaspardo
Mẫu:  MTR 4
Loại:  máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác
Địa điểm:  Đức Melle-Wellingholzhausen
Đặt vào:  nhiều hơn 1 tháng
ID hàng hoá của người bán:  300114258
Tình trạng
Tình trạng:  đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Gaspardo MTR 4

Tiếng Đức
Preis: Preis auf Anfrage
Beleuchtung
MTR 4
gebr. Gaspardo MTR 4
in Serienausstattung
4 x 75cm
ISOBUS-Steuerung
Section Controle
Beleuchtung
Warntafel
Doppelscheibenschar
Mikrogranulatstreuer