Quảng cáo Máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Amazone ED 6000-2FC Amazone ED 6000-2FC 36.700 € Máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác 2016 Đức, Suhlendorf
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác Horsch MINIDRILL Horsch MINIDRILL 10.900 € Máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác 2016 Đức, Fritzlar
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác
Đã bán
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác hình ảnh 2
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác hình ảnh 3
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác hình ảnh 4
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác hình ảnh 5
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác hình ảnh 6
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác hình ảnh 7
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác hình ảnh 8
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác hình ảnh 9
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác hình ảnh 10
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác hình ảnh 11
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác hình ảnh 12
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác hình ảnh 13
máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác hình ảnh 14
1/14
Loại:  máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác
Địa điểm:  Đức Neuenhaus
Đặt vào:  nhiều hơn 1 tháng
Agronetto ID:  DQ28625
Tình trạng
Tình trạng:  đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Máy đào lỗ gieo hạt khí nén chính xác

Tiếng Đức
Horsch Maisdrille
Maestro 8.75 RC Solo
Baujahr 2017 mit ca. 1500ha

- 8-Reihig
- V-Druckrollen Breit (330x50 mm)
- Düngereinleger gefedert
- ISOBus ohne Terminal
- Spuranreißer
- Nutzung mit Fronttank (Horsch Partner) oder mit Horsch Drille (Pronto)
- Ohne Terminal
- Ohne Spurlockerer

Inkl. Betriebsanleitung, Wartungs- und Sicherheitshinweise.