Quảng cáo Máy cày ngược này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy cày ngược
Đã bán
máy cày ngược
máy cày ngược hình ảnh 2
máy cày ngược hình ảnh 3
máy cày ngược hình ảnh 4
máy cày ngược hình ảnh 5
1/5
Loại:  máy cày ngược
Địa điểm:  Đức Pragsdorf
Đặt vào:  nhiều hơn 1 tháng
Agronetto ID:  BN32113
Tình trạng
Tình trạng:  đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Máy cày ngược

Tiếng Đức
Gezogen, Hydr. Schnittbreitenverstellung, Hydraulische Klappung, Scheibenseche, Stroheinleger, Steinsicherung, Stützfuß / -rad
________
Blattfeder XHD Steinsicherung
hydraulische Vorderfurchenverstellung

nur einmal im Einsatz gewesen (Feldtag)