Quảng cáo Máy bừa điện này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy bừa điện gf 400 Gf 400 13.500 € Máy bừa điện 2015 Pháp, Fr-62136 Richebourg
máy bừa điện ng-s 101 f35 Ng-s 101 f35 13.000 € Máy bừa điện 2012 6 m Pháp, Fr-32490 Monferran
máy bừa điện
Đã bán
máy bừa điện
máy bừa điện hình ảnh 2
máy bừa điện hình ảnh 3
máy bừa điện hình ảnh 4
máy bừa điện hình ảnh 5
máy bừa điện hình ảnh 6
1/6
Loại:  máy bừa điện
Địa điểm:  Đức Hamburg
Đặt vào:  nhiều hơn 1 tháng
Agronetto ID:  NK39310
Tình trạng
Tình trạng:  đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Máy bừa điện

Tiếng Đức
HR 4004;;TRES BON ETAT - USURES DES DENTS 30%;Démontage rapide : Démontage rapide;Fixe : Fixe;;Walze Verpacker