Động cơ Deutz TCD2012L04 2V FOR PARTS dành cho thiết bị thu hoạch

PDF
động cơ Deutz TCD2012L04 2V FOR PARTS dành cho thiết bị thu hoạch
động cơ Deutz TCD2012L04 2V FOR PARTS dành cho thiết bị thu hoạch
động cơ Deutz TCD2012L04 2V FOR PARTS dành cho thiết bị thu hoạch hình ảnh 2
động cơ Deutz TCD2012L04 2V FOR PARTS dành cho thiết bị thu hoạch hình ảnh 3
động cơ Deutz TCD2012L04 2V FOR PARTS dành cho thiết bị thu hoạch hình ảnh 4
động cơ Deutz TCD2012L04 2V FOR PARTS dành cho thiết bị thu hoạch hình ảnh 5
động cơ Deutz TCD2012L04 2V FOR PARTS dành cho thiết bị thu hoạch hình ảnh 6
Quan tâm đến quảng cáo?
1/6
PDF
Giá:
yêu cầu
Hỏi về giá
Liên hệ với người bán
Loại:  động cơ
Năm sản xuất:  2014
Địa điểm:  Bỉ Hamont
Đặt vào:  nhiều hơn 1 tháng
ID hàng hoá của người bán:  0512765
Mô tả
Các kích thước tổng thể:  1.2 m × 0.8 m × 1 m
Tình trạng
Tình trạng:  mới

Thêm chi tiết — Động cơ Deutz TCD2012L04 2V FOR PARTS dành cho thiết bị thu hoạch

Tiếng Anh
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc

= More information =

Type: Engine
Type number: TCD2012L04 2V
Serial number: 000015200
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Aantal
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc

= Weitere Informationen =

Typ: Motor
Typennummer: TCD2012L04 2V
Seriennummer: 000015200
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc

= Yderligere oplysninger =

Type: Motor
Typenummer: TCD2012L04 2V
Serienummer: 000015200
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Aantal
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc

= Más información =

Tipo: Motor
Número de tipo: TCD2012L04 2V
Número de serie: 000015200
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Aantal
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc

= Plus d'informations =

Modèle: Moteur
Numéro de type: TCD2012L04 2V
Numéro de série: 000015200
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc
Motormerk: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominaal Vermogen @ Nominaal Toerental: 103 Kw
Boring: 101 mm
Slag: 126 mm
Motor Inhoud: 4040 cc
Motor Aantal Cilinders: 4 Aantal
Nominaal Toerental @ Nominaal Vermogen: 2400 Rpm
Motor Brandstof Type: Diesel
Koeling Type: Radiator Gekoeld (Std)
Motor Kleur: Grijs
Vliegwielhuis SAE: SAE 4
Vliegwiel SAE: Onbekend
Turbo Type: Droog
Uitlaat Systeem: Droog
ECU Aanwezig?: no
Startmotor Voltage: Geen Startmotor
Nominaal Vermogen: 74.9 Kw
Nominaal Toerental: 2400 Rpm
Injectie Type: Mechanische Pomp

hiện liên lạc

= Meer informatie =

Type: Motor
Typenummer: TCD2012L04 2V
Serienummer: 000015200
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc

= Więcej informacji =

Typ: Silnik
Numer typu: TCD2012L04 2V
Numer serii: 000015200
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc

= Mais informações =

Tipo: Motor
Número de tipo: TCD2012L04 2V
Número de série: 000015200
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Aantal
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc

= Дополнительная информация =

Тип: Двигатель
Артикул: TCD2012L04 2V
Серийный номер: 000015200
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc
Engine Brand: DEUTZ
Conditie: CORE
Nominal Power @ Nominal Rpm: 103 Kw
Bore: 101 mm
Stroke: 126 mm
Engine Capacity: 4040 cc
Qty Cylinders: 4 Qty
Nominal Rpm @ Nominal Power: 2400 Rpm
Engine Fuel Type: Diesel
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 4
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Rated Power: 74.9 Kw
Rated Speed: 2400 Rpm
Injection Type: Mechanical Fuelpump

hiện liên lạc
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!

Các quảng cáo tương tự