Quảng cáo Bảng đồng hồ trước dành cho máy kéo bánh lốp này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
bảng đồng hồ trước dành cho máy kéo bánh lốp
Đã bán
bảng đồng hồ trước dành cho máy kéo bánh lốp
bảng đồng hồ trước dành cho máy kéo bánh lốp hình ảnh 2
bảng đồng hồ trước dành cho máy kéo bánh lốp hình ảnh 3
bảng đồng hồ trước dành cho máy kéo bánh lốp hình ảnh 4
1/4
Loại:  bảng đồng hồ trước
Địa điểm:  Vương quốc Anh Ballyclare
Đặt vào:  nhiều hơn 1 tháng
Agronetto ID:  JP37690
Tình trạng
Tình trạng:  đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Bảng đồng hồ trước dành cho máy kéo bánh lốp

Tiếng Anh
Location: United Kingdom
Pair (L/H & R/H) of New Vapormatic rear full length fenders to suit early MF135/ MF35 tractor. Part Numbers VPM1043 & VPM1044
Ex Yard
Cash ‘N’ Carry Price for pair: £345 or €400 Euro Nett